Witamy na stronie, zaloguj się jeśli posiadasz konto lub zarejestruj się.
Aurora Nagłówek
"Musicie dużo czytać. By poznać prawdę. By dostrzec korzenie zła." - Abp Marcel Lefebvre
Niedziela 19 maja 2024

Ocalić od zapomnienia!

Oficyna Aurora, po raz kolejny, znalazła się pośród sponsorów konkursu "Ocalić od zapomnienia - pamięć o niezłomnych pilotach por. pil. Janinie Lewandowskiej oraz gen. bryg. pil. Stanisławie Skalskim."

 

Podczas uroczystości wojskową asystę honorową wystawił 1. Batalion Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Józefa Kustronia z Rzeszowa oraz
1. Regionalny Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego w Krakowie-Balicach.

W skład WAH wchodził jeden posterunek honorowy i dwa poczty sztandarowe. Znak bojowy – Sztandar 1. Batalionu Strzelców Podhalańskich prezentował poczet sztandarowy w składzie: dowódca pocztu – por. Artur ZIEMBA, sztandarowy – plut. Grzegorz PINDARA, asystujący – st. kpr. Radosław JABŁOŃSKI. Wartę honorową przy wizerunku niezłomnych bohaterów zaciągnęli wartownicy – szer. Jakub NALEPA i szer. Rafał WOJTASZEK obaj z 1. Batalionu Strzelców Podhalańskich. Znak bojowy – Sztandar 1. Regionalnego Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania prezentował poczet sztandarowy w składzie: dowódca pocztu – ppor. Piotr WASIAK, sztandarowy – chor. Grzegorz BANAŚ, asystujący – st. sierż. Adam RADECKI.

Ponadto gospodarzy uroczystości, Sztandar Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi, prezentował poczet sztandarowy w składzie: dowódca pocztu – Kamila Miśkowicz, sztandarowy – Bartłomiej Szczygieł, asystująca – Karolina Liber.

- udział Wojska Polskiego i partnerów społecznych -

19 maja 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 21 im. Świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu odbyła się gala finałowa Ogólnopolskiego Konkursu Ocalić od zapomnienia - pamięć o niezłomnych pilotach por. pil. Janinie Lewandowskiej oraz gen. bryg. pil. Stanisławie Skalskim

Uroczystość została poprzedzona wyłonieniem zwycięzcy I miejsca spośród laureatów – uczniów gimnazjów w kategorii prezentacja multimedialna.

Organizatorem Konkursu była Szkoła Podstawowa nr 21 im. Świętego Jana Pawła II
w Nowym Sączu, natomiast współorganizatorami 21. Brygada Strzelców Podhalańskich
im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza w Rzeszowie, 1. Regionalny Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego w Krakowie-Balicach, Oficyna Wydawnicza Aurora z Warszawy, Aeroklub Nowy Targ, Wydawnictwo Buk z Białegostoku, Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie im. gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego, Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii.

Konkurs miał na celu upamiętnienie por. pil. Janiny Lewandowskiej – niezłomnego pilota lotnictwa Wojska Polskiego, zamordowanej w Katyniu oraz gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego jednego
z najwybitniejszych polskich pilotów myśliwskich II wojny światowej, bohatera Bitwy
o Anglię, który sam o sobie mówił Byłem tylko żołnierzem. Latałem i walczyłem najlepiej jak umiałem. Przeżyłem.

Komitet honorowy konkursu tworzyli: Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz,  Anna Paluch Poseł RP, Jan Hamerski Senator RP, Ryszard Legutko Poseł PE, Paweł Śliwa Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Barbara Nowak Małopolski Kurator Oświaty, Ryszard Nowak Prezydent Miasta Nowego Sącza, Józef Guzdek Biskup Polowy Wojska Polskiego, Piotr Duda Przewodniczący NSZZ „Solidarność”, Alicja Moszczyńska-Kowalska, Piotr Skalski.

Patronat edukacyjny nad konkursem sprawował Instytut Pamięci Narodowej.

Galę finałową poprzedziło wystawienie posterunku honorowego, przy wizerunku
por. pil. Janiny Lewandowskiej oraz gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego, przez 21. Brygadę Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa.

Uroczystość podsumowująca tegoroczną edycję konkursu rozpoczęła się wprowadzeniem pocztów sztandarowych: 1. Batalionu Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Józefa Kustronia
z Rzeszowa, 1. Regionalnego Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego w Krakowie-Balicach oraz Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu, po czym został odśpiewany Mazurek Dąbrowskiego.

Na galę finałową przybyli m.in. laureaci wraz z opiekunami naukowymi i rodzicami
z Tarnopola, Charkowa, Wiednia i Antwerpii.

Następnie, przez Dyrektor Szkoły Halinę Węgrzyn zostali przywitani zaproszeni goście:

 • Anna Paluch posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Beata Bulzak reprezentująca Józefa Leśniaka posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej;
 • płk Grzegorz Kot Zastępca Dowódcy 8. Bazy Lotnictwa Transportowego Kraków-Balice reprezentujący gen. dyw. Jarosława Mikę Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych;
 • ppłk dypl. Michał Filipiak Dowódca 1. Regionalnego Ośrodka  Dowodzenia i Naprowadzania im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego Kraków-Balice;
 • mjr SG Leszek Zabrzeński reprezentujący ppłk SG Stanisława Laciugę Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu;
 • mjr Paweł Kociach Mąż Zaufania Korpusu Oficerów Zawodowych 21. Brygady Strzelców Podhalańskich im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza w Rzeszowie;
 • mjr mgr inż. Mirosław Modrzejewski Zastępca Dziekana Korpusu Oficerów Zawodowych Sił Powietrznych;
 • kpt. inż. Jan Jastrzębski Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych Wojsk Lądowych;
 • por. Dorota Wasita z 1. Regionalnego Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania
  im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego w Krakowie-Balicach
 • ks. ppor. Robert Młynarczyk kapelan Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu reprezentujący Biskupa Polowego Wojska Polskiego gen. bryg. Józefa Guzdka;
 • sierż. Paweł Zięba z 1. Regionalnego Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania
  im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego w Krakowie-Balicach;
 • Rafał Pękała z Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie;
 • Konrad Starczewski z Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie;
 • Marek Zurad reprezentujący Pawła Śliwę Radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego;
 • Wojciech Piech Wiceprezydent Miasta Nowego Sącza;
 • Dariusz Leśniak Dyrektor Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu reprezentujący Barbarę Nowak Małopolskiego Kuratora Oświaty;
 • Krzysztof Kotowicz członek Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”; reprezentujący Piotra Dudę Przewodniczącego Komisji Krajowej  NSZZ „Solidarność”.
 • prof. dr hab. Jerzy Prochwicz z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach;
 • Bożena Jawor Przewodnicząca Rady Miasta Nowego Sącza;
 • Józef Gryźlak Radny Miasta Nowego Sącza;
 • Barbara Świętoń Dyrektor ZS nr1 w Nowym Sączu

Z kolei zaproszeni goście zabrali głos a Krzysztof Kotowicz członek Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”, odczytał list od Piotra Dudy, Przewodniczącego Komisji Krajowej  NSZZ „Solidarność”, skierowany do zebranych na gali finałowej. Następnie
ppłk dypl. Michał Filipiak Dowódca 1. Regionalnego Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania
im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego w Krakowie-Balicach wręczył, Dyrektor Szkoły Halinie Węgrzyn, kwiaty oraz odznakę pamiątkową 1. Regionalnego Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania  im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego w Krakowie-Balicach.

Po wystąpieniach gości nastąpił występ artystyczny przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu, w którym uczniowie starali się przypomnieć zebranym gościom, że zarówno por. pil. Janina Lewandowska jak
i gen. bryg. pil. Stanisław Skalski ojcowskie testamenty wypełnili co do joty!

Kolejnym punktem programu było wyczytanie sponsorów i wręczenie nagród. Dzięki wsparciu ofiarodawców zostały pozyskane atrakcyjne nagrody – książki, obrazy, gry edukacyjne, plecaki, aparaty, loty widokowe nad Beskidem Wyspowym i Tatrami, czy wyjazd studyjny do Brukseli dla sześciu laureatów.

Spośród 565 uczniów, w tym 112 spoza granic Polski, wyłoniono 117 laureatów, wyróżniono
121 uczniów a nagrodę dodatkową przyznano 23 uczestnikom.

Prezentację multimedialną przygotowało 205 uczniów – gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego upamiętniło 80 uczestników natomiast 125 prezentacji zostało poświęconych por. pil. Janinie Lewandowskiej. Ze szkół polonijnych otrzymaliśmy24 prezentacje (10 upamiętniających
gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego oraz 14 por. pil. Janinę Lewandowską). W konkursie plastycznym poświęconym por. pil. Janinie Lewandowskiej wzięło udział 292 uczestników w tym 215 uczniów ze szkół polskich oraz 77 spoza granic kraju. Pracę modelarską (modele samolotów, na których latał gen. bryg. pil. Stanisław Skalski) wykonało 68 uczestników w tym 57 uczniów
z polskich szkół a spoza granic 11 uczestników.

W konkursie wzięło udział 71 szkół podstawowych, 39 gimnazjów oraz 21 szkół spoza granic kraju, w sumie 131 szkół.

Szkoły polonijne były reprezentowane przez uczniów z Litwy, Łotwy, Ukrainy, Kazachstanu, Uzbekistanu, Chin, Tunezji, Stanów Zjednoczonych, Włoch, Chorwacji, Belgii, Austrii, Irlandii, Wielkiej Brytanii.

Podczas uroczystości można było obejrzeć wystawę składającą się z prac laureatów, uczniów wyróżnionych i tych, którzy otrzymali dodatkowe nagrody.

Wystawiona została również odznaka pamiątkowa Cyrku Skalskiego wybita 17 mają 2013 r. przez Ambasadę RP w Tunisie przy współudziale Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa upamiętniająca udział polskich pilotów w wyzwoleniu Tunezji i ofiarowana z racji zaangażowania
w upamiętnienie postaci gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego.

Cieszy fakt, że konkurs o tak rozbudowanej formule oraz wymagającej wysiłku poznawczego tematyce trafił na podatny grunt.