Witamy na stronie, zaloguj się jeśli posiadasz konto lub zarejestruj się.
Aurora Nagłówek
"Musicie dużo czytać. By poznać prawdę. By dostrzec korzenie zła." - Abp Marcel Lefebvre
Środa 12 grudnia 2018

Kupując zestaw "9/11" tę książkę otrzymasz za darmo!

"Pułapki globalizmu" - prof. zw. dr hab. inż. Stanisław K. Wiąckowski

Pułapki globalizmu - prof. zw. dr hab. inż. Stanisław K. Wiąckowski

Głównymi realizatorami projektów globalistycznych są wielkie grupy o większych kapitałach niż te dostępne nawet dużym państwom. Należą tu: Ame­rykańska Rada Stosunków Międzynarodowych (CFR), Klub Bilderberg, Królewski Instytut Stosun­ków Międzynarodowych, spotkania G8, a ostatnio już G20, czy Światowe Forum Ekonomiczne w Davos. Książka „Pułapki globalizmu" poświęcona jest ilu­strowaniu takich działań, które mogą w rozmaity spo­sób zagrozić społeczeństwom ludzkim i naturalnemu środowisku przyrodniczemu. Poszczególne rozdziały ilustrują różne sposoby manipulacji społeczeństwem i naturalnym środowiskiem.

Globaliści dążą do zmniejszenia ludności na świecie. W związku z tym upowszechnia się fałszywą teorię na przykład o globalnym ociepleniu po­wodowanym nadmiernym rozwojem populacji ludzkiej. Popiera się nie tylko edukację seksualną, małżeństwa osób tej samej płci, antykoncepcję, środki wczesnoporonne, sterylizacje czy aborcję. Prowadzi do tego rów­nież wywoływanie wszelkich kryzysów: głodu, epidemii, rewolucji i wojen. Istotną opozycją wobec globalizmu jest postulat oparcia ładu mię­dzynarodowego na poszanowaniu praw narodów. Według Jana Pawła II prawa narodu to prawa człowieka na płaszczyźnie wspólnotowego życia. Nic więc dziwnego, że zwolennicy globalizmu dążą do rozbicia takich in­stytucji, jak rodzina, naród czy własność. W 1994 roku w Kairze propono­wano ustanowienie limitów ludnościowych dla poszczególnych krajów i sposobów ich przestrzegania. Projekt ten na szczęście upadł przy bardzo wielkim wysiłku Stolicy Apostolskiej i osobistym zaangażowaniu papieża Jana Pawła II. Te wszystkie fakty powinny ułatwić zrozumienie tego, co się dzieje, np. działalności różnych przemysłów, które mają wpływ na nasze zdrowie, edukację i tak dalej.

Przyrodnicy od dawna zwracają uwagę na coraz bardziej nierozumne niszczenie środowiska przyrodniczego. Jeżeli nadal będziemy tak niszczyli ekosystemy, od których zależy nasza egzystencja, Ziemia - nasza plane­ta - będzie wkrótce miejscem pozbawionym rodzaju ludzkiego.

Najwięcej uwagi trzeba poświęcić przyszłości, w którą coraz agresyw­niej wdziera się globalizm. Podważa się wydajność małych gospodarstw rodzinnych, co jest świadomym kłamstwem. Ma tu miejsce wyłącznie oszczędność pracy, a nie wydajność z hektara. Tę oszczędność pracy uzyskuje się dzięki ogromnym nakładom na maszyny, pestycydy i nawozy sztuczne. Małe gospodarstwa są nie tylko bardziej wydajne, ale produkują żywność lepszej jakości i dają zatrudnienie dużej liczbie ludzi. Najwyższy czas, aby ujawnić istniejące zagrożenia i rozpocząć intensywną pracę nad ochroną społeczeństw ludzkich, bo tylko świadome i zjednoczone społe­czeństwa mogą walczyć o swoje prawa i właściwe miejsce na tej Ziemi.

 

Autor książki wydał dotąd ponad 500 publikacji naukowych i popularnonaukowych. Za prowadzone prace był wielokrotnie nagradzany np. przez Wydział Rolnictwa USA lub Ministra Edukacji Narodowej. W 1989 roku został wybrany do Sejmu RP, gdzie przewodniczył Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Był delegatem polskiego Sejmu do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w Strasburgu, twórcą i przewodniczącym pierwszego w dziejach polskiego parlamentaryzmu Ekologicznego Klubu Parlamentarnego oraz doradcą Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. 

Książkę,  liczącą 254 strony, wstępem opatrzył Sławomir M. Kozak.

 

Z jednym z wykładów Profesora, zatytułowanym "Zabójcze leki", można zapoznać się na naszej stronie, w zakładce:

"O firmie" - "Aurora w mediach" - "Oglądana".

 

Zestaw 6 książek wraz z 7 filmami o 9/11.
Zestaw
Zestaw 4 książek H. Pająka o Żołnierzach Niezłomnych.
Zestaw
Zestaw 4 książek i 3 filmów serii "Polskie Skrzydła".
Zestaw